Позначка: димний порох

Джерелом енергії для руху снаряду при стрільбі з рушниці є порох, який, згоряючи в короткий проміжок часу, перетворюється в дуже велику в порівнянні з початковим об’ємом заряду кількість пружних, сильно нагрітих газів. Закриті  у стволі  вогнепальної зброї порохові гази поширюються по лінії найменшого опору, в напрямку по дулу, штовхаючи перед собою снаряд