Позначка: вірування

Одним з традиційних господарських занять українців здавна було мисливство.  Це заняття, поряд із збиральни­цтвом та рибальством, є найдавнішим в історії люд­ства. Проте, як справедливо зазначив польський ет­нолог Казимир Мошинський, се­ред слов’янських народів мисливство ніколи не було головним господарським заняттям. Незважаючи на це, мисливство протягом трива­лого періоду посідало доволі вагоме місце